test

Föreningen är en helt ideell organisation som syftar till att stödja företagarna i Göteborg samt till att bidra till framgång och lönsamhet för medlemsföretagarna under trevliga sammankomster. Vårt geografiska område omfattar Göteborg. Det stora antalet företagare som verkar i vårt geografiska område inbjuder till många nya affärsmöjligheter.

Styrelsen arbetar helt ideellt vilket innebär att inga arvoden betalas ut för styrelsens arbete. Vårt huvudfokus ligger på att skapa mervärde för våra medlemmar genom bland annat nätverksträffar, föreläsningar, marknadföring, förmånliga erbjudanden och ett gemensamt digitalt forum via vår hemsida.

Föreningen hette tidigare Backa Ringöns Företagsförening.